Non omnis moriar

Nie wszystek umrę

Więcej o Śmierci Jana Pawła II w reżyserii Jakuba Skrzywanka

Nie wszystek umrę wiem że uniknie pogrzebu

cząstka nie byle jaka i rosnący w sławę

potąd będę wciąż młody pokąd na Kapitol

ma wstępować z milczącą westalką pontifeks

Wybudowałem pomnik, Horacy

(tłum. Adam Ważyk)

Cierpienie ludzi jest niezależne od epoki i miejsca, w którym żyją. To, co zmienne, to rytuały towarzyszące odchodzeniu. Chociaż obrządki posiadają wiele punktów wspólnych, to łatwo zauważyć wpływ kultury i czasów, statusu społecznego i majątkowego czy rozgłosu medialnego na ostatnie pożegnanie i żałobę po zmarłym.

Przyjrzyjmy się, jaki wpływ mają wymienione czynniki na odejście człowieka.

Jan Paweł II

Faraonowie

Lenin

John F. Kennedy

Księżna Diana

I wojna światowa

Chłopi

Skip to content